Vad är ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer samt sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar jobb på flera olika områden. Ett TA-system är därför ett mer avancerat arbetsredskap än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns ständigt möjligheten att erhålla ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är relevant att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av skilda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver e-handel till stora väletablerade industrier.

Givetvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer utförliga system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och antagligen är tillräckliga åt den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen säkerhet för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att kunna hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, alternativt så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självfallet likaså anslutning mot webben. Fördelen med att logga in omedelbart i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen personligen hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att begripa att tid är pengar, och ökade intäkter är naturligtvis ett mål som samtliga företag måste sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte ordentligt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något övrigt sätt kontakta transportören. Sedan är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är dessutom viktigt att hålla uppsikt så hela transporten blir korrekt. Till exempel kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är också något som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i avsaknad av ett TA-system därför att det blir svårare att veta om vad som sker med din sändning från tillfället då din transportör hämtar paketet. Mer information: http://ta-program.se

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är endast ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara hinder som kan uppkomma runt en transport. För den som sannerligen vill effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.