Har du drabbats av mögel i badrummet?

Det är inte ovanligt med mögel i badrum. Det äger sin grund i att allting som mögel vill ha för att utöka nästan jämt förekommer i ett alldeles vanligt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer helst till sig i diverse skrymslen och vrår, där städningen kanske inte jämt är den mest grundliga. Följaktligen är badrum, liksom undermåligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum förekommer det även ofta gott av hudavlagringar samt tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel uppskattar att äta. Ofta känner man en illa lukt i anknytning med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast karakterisera lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet helst på kakel eller liknande släta material, alternativt i fogarna, förutom i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som mindre svarta prickar, så kallat svartmögel. Det kan vara rätt så svårt att få bort, eftersom fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på.

För att få bort mindre mögelfläckar över kakel och i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel alternativt något annat rengöringsmedel och gnugga noggrant över fläckarna. Avsluta med ättika för att hindra att möglet återvänder med detsamma. Man kan dessutom använda sig av klorin, men ge akt på att det är oerhört miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Ifall man har stora besvär med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och fixa eventuella bristande ventilationer eller dylikt medan som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det omedelbart. Man ska också se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet tränga in i väggen och ges fäste där man inte enkelt kan ta bort det.

Det fullkomligt ultimata sättet att bli av med mögel är att undanröja de angripna delarna och byta ut det med nytt material. Det tar inte enbart hand om själva mögelsvampen utan dessutom de hälsovådliga sporerna samt gaserna som mögel avger, vilka ger både bristfällig lukt och kan orsaka irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan förekomma på andra vis också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en speciell apparat som hettar upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att leta sig in material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man endast stryker på ett likadant medel. Man ska inte vistas i rummet när man utför sanering på det sätt med tanke på att ångorna vanligtvis är giftiga även för både människor och djur, inte enbart mögel.

Just när det handlar om badrum är det angeläget att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är följaktligen en god idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, också under badkaret. Samtliga ytor skyddas med Fulstopp eller ännu hellre med Tvärstopp. Rent och bra lufttillförsel är alltså grundläggande för att undkomma mögel i badrum.

Article source: http://antibakteriell.se/pavaxt/mogel/har-du-drabbats-av-mogel-i-badrummet/