Vilka medel passar bra vid mögeltvätt?

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade för uppgiften. Listan kan göras lång över diverse mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet alltid det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli farligt för de som bor där. Hur kraftigt mögel påverkar människor är annorlunda, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel samt onormal matthet. Vanligtvis lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det betydelsefullt att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan utgöra allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka snabbt behöver det vara en behaglig temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax ovan vanlig rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att gro. Ju gynnsammare de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan identifiera mögel på lite skilda sätt, bland annat är det relativt typiskt att möglet ger ifrån sig en dålig lukt, att det kanske växer delvis synligt och att man börjar få något alternativt några av ovan nämnda symptom. Det är inte jämt lätt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger enkelt att uppfatta lukten av mögel, i synnerhet inte i ett utrymme där man uppehåller sig mycket, så som sitt hem.

Det är angeläget att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur stor sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är viktigt att man håller huset rent, också på utsidan.

Att rengöra fasaden kan kort hjälpa ifall den har blivit angripen av mögel och alger. Vanligtvis kommer dock svamp och alger tillbaka efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det fungerar lika bra med helt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En god sak att fundera på ifall man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra noga med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en god färg. Det verkar skydda huset långt mycket bättre än att bara tvätta med mögeltvätt och därpå inte måla om. Det är dock viktigt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel samt i kakelfogare, kan det vara frestande att använda sig av klorin. Det är inte bara illa för miljön, klorin funkar inte speciellt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat eller vittvinsvinäger. Fulstopp

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.