Har du mossa i gräsmattan?

Mossa i gräsmattan är en trist företeelse, men med hjälp av rätt metoder så kan det bli ett minne blott. Det förekommer cirka tjugotusen olika sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa gillar fukt och växer gärna där marken är näringsfattig och sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs behöver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och kyla föregås av en successivt kallare höst.

Mossa däremot klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka enormt bra, så till vida att mossan redan har fått fäste. Det kan då passera långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är tillräckligt fuktigt kommer dessutom mossan att föröka sig.

I en normal gräsmatta som har bra dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller alltså att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna åt mossans spridning.

I södra Sverige har man sett ett växande problem med växande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till bristfällig gödsling så har man så småningom en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så sätt givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

I och med de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det nuförtiden inte varje gång att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt hjälpa gräset på traven för att det ska kunna vinna över mossan. Ett sätt är med hjälp av sanering av mossan.

Det finns diverse produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det består av järnsulfat och sprutas på det angripna området för att döda mossan som då bli svart. Mossa gti är dyrt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på Granngården, till en mycket billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var grundlig med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

Järnsulfat måste man mixa själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med hjälp av vatten, drygt 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till omkring 50 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte förhindra att mossan kommer tillbaka ifall gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är alltså oerhört betydelsefullt att man ser över dränering, eventuellt glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar samt använder kalk mot försurning. Klicka för mer tips

Man kan även använda Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan till exempel använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att ge gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så bra som möjligt för gräset och samtidigt så dålig som möjligt för mossan.