Husmögel är ett vanligt förekommande bekymmer

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte bara i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i åtskilliga år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit fel byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även vanligtvis upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man dessutom risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, särskilt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, eventuellt den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta noga med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med hjälp av klorin. Det är dock inte särskilt miljövänligt, och man bör vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som troligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att ta sig in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar enbart av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att tvätta åtskilliga gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av illa lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. länk till mer info

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det viktigt att fundera på att huset är bra ventilerat och inte lätt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att åtgärda saker som dålig ventilation.