Har din källare invarderats av mögel?

Det är någorlunda vanligt att mögel kan angripa källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel verkar trivas i just källare, frånsett badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därtill var dessa hus vanligtvis dåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare och husgrund, då i synnerhet ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och dålig isolering är dyr och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel samt annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det enkelt att det blir för välgjort och för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, undermåligt ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket och gammalt trots att det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna på organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på olika sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge diverse symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan föranleda utmattning med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer detaljer: På den här sajten Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är också bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det för att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller följaktligen att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man det kommer fukt och mögel i källaren inte återvända.